Skørping Mationetteaters støtteforening

Hvis du har fået lyst til at lære lidt mere om den spændende genre, marionetteater, men ikke har tid til aktivt at gå ind i gruppen, er der mulighed for at blive medlem af vores støtteforening.

Dine fordele: Du er velkommen til at overvære teatrets prøver på nye stykker i Kinorevuen, Skørping. Kontakt Runa Lauritzen, runalauritzen@gmail.com for øveplan.

Du inviteres til premiereforestillingen og et beskedent efterfølgende traktement, ligesom du gratis kan overvære forestillinger, som Skørping Marionetteater selv står for den øvrige del af året, dog efter aftale med foreningens formand eller kontaktperson for støttemedlemmer. På vores hjemmeside, www.marionetteater.dk kan du holde dig orienteret om forestillinger.

Marionetteatrets fordele: Det er vigtigt for teatrets medlemmer at få kontakt med ligesindede og med et aktivt publikum. Det giver gavnlig respons på vores præstationer og mulighed for dialog og input fra tilskuerens synsvinkel.

Støttemedlemmerne er vores ambassadører rundt omkring i landet, og de kan udbrede kendskabet til marionetspil i almindelighed og til vores teater i særdeleshed. De kan evt. formidle nye spillesteder eller få andre med til vores forestillinger i Skørping.

Priser for medlemsskab er 100 kr. om året pr. person Kontingentet opkræves på girokort i februar-marts måned.

Indmeldelse i støtteforeningen kan ske ved henvendelse til Runa Lauritzen pr. telefon 3029 4825 eller pr. Email til runalauritzen@gmail.com